Profil spoločnosti

Spoločnosť Z&H Group s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2009. Od roku 2015 zahájila činnosť v oblasti kovoobrábania, hlavne CNC opracovania rôznych typov materiálov (hliníku, ocele, nereze, farebných kovov a plastových materiálov).

Ponúkame svojim zákazníkom kvalitné opracovanie produktov a to zákazníkmi dodaných, ako i nami zakúpených. Firma produkuje v renovovaných výrobných priestoroch v prevádzke nachádzajúcej sa v Nových Zámkoch.

Spoločnosť Z&H Group dodáva produkty pre spoločnosti pôsobiace na domácom a európskom trhu. Často výsledné komponenty, ktorých súčasťou sú naše produkty končia v rôznych odvetviach priemyslu po celom svete.