Naši klienti

Našimi klientami sú spoločnosti pôsobiace v strojárskom a potravinárskom priemysle, ktoré majú dosah na celoeurópsky trh.