Certifikáty

Od roku 2015 je kvalita systému manažérstva spoločnosti Z&H Group s.r.o overená aj certifikátom
ISO 9001-2008.

Tento certifikát možno vnímať aj ako záväzok pre ďalšie zdokonaľovanie a skvalitňovanie spoločnosti.